Miło nam poinformować, że KLM - Energia Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.2 Innowacyjne firmy
Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw
Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie KLM Energia, etap_2
Cele projektu: rozbudowa infrastruktury badawczo-rozwojowej
Efekty projektu: wzrost jakości i innowacyjności technologii produkcyjnych
Wartość projektu: 1 230 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 699 900,00 zł


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie KLM ENERGIA Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KLM-E, poprzez podniesienie jego innowacyjności, dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Efekty projektu: wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe Wartość projektu: 1 201 218,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 683 522,34 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 1.2 Innowacyjne firmy Poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Tytuł projektu: Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwie KLM Energia, etap_2 Cele projektu: wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa KLM-E, poprzez podniesienie jego innowacyjności, dzięki działalności badawczo-rozwojowej. Efekty projektu: wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe Wartość projektu: 1 230 000,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 699 900,00 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie: 1.5 Nowoczesne firmy Poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwie KLM ENERGIA Cele projektu: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o wdrażane rozwiązania produktowo-procesowe o wysokim potencjale innowacyjności Efekty projektu: nowe produkty/technologie udoskonalone dzięki wdrożonym wynikom prac B+R Wartość projektu: 6 207 810,00 zł Wkład Funduszy Europejskich: 3 330 515,30 zł

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2015 ROKU FIRMA REALIZOWAŁA PROJEKT "ROZWÓJ TECHNOLOGII PRODUKCJI WSADÓW OWOCOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE KLM-ENERGIA" WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO PROGRAMU WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU (WSPÓŁFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH DOTACJI CELOWEJ). WYKONAWCĄ PROJEKTU BYŁ UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE, WYDZIAŁ NAUKI O ŻYWNOŚCI.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLM - ENERGIA Sp. z o.o. ZREALIZOWAŁA PROJEKT POD NAZWĄ „BADANIA PRZEMYSŁOWE NAD MOŻLIWOŚCIĄ UŻYWANIA BIOMASY W POSTACI GLICERYNY W SILNIKACH DIESLA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH I W OPARCIU O WYNIKI TYCH BADAŃ BUDOWA ELEKTROWNI TYPU OZE” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013, 4 OŚ PRIORYTETOWA: INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIE, DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH.

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

© KLM-ENERGIA | ALL RIGHTS RESERVED