KLM Energia Sp. z o. o.
Smykówko 28
14-100 Ostróda
Poland
e-mail: biuro@klm-e.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000280917, NIP 7412040567, REGON 280209088, Kapitał zakładowy: 140 000 PLN

© KLM-ENERGIA | ALL RIGHTS RESERVED